Pirouzfar

Felmeddelade vid uppgradering till EPiServer 7.6.4

Vid uppgradering av EPiServer 7.5 till 7.6.4 uppstod felet att redaktörsläget inte laddades.

I console-fönstret fick jag följande fel:


TypeError: Cannot read property 'label' of undefined
at _1f4.postscript (http://xyz/secure/ui/CMS/3.0.1097/ClientResources/epi-cms/widgets.js:2:58452)
at _199 (http://xyz/secure/ui/Shell/3.0.1209/ClientResources/dojo/dojo.js:15:39186)
at _1c5.postscript (http://xyz/secure/ui/CMS/3.0.1097/ClientResources/epi-cms/widgets.js:2:52808)
at new  (http://xyz/secure/ui/Shell/3.0.1209/ClientResources/dojo/dojo.js:15:40990)
at _ec._createCommand (http://xyz/secure/ui/CMS/3.0.1097/ClientResources/epi-cms/widgets.js:2:26620)
at null. (http://xyz/secure/ui/CMS/3.0.1097/ClientResources/epi-cms/widgets.js:2:26523)
at Object._16e.forEach (http://xyz/secure/ui/Shell/3.0.1209/ClientResources/dojo/dojo.js:15:33034)
at null. (http://xyz/secure/ui/CMS/3.0.1097/ClientResources/epi-cms/widgets.js:2:26459)
at Object._16e.forEach (http://xyz/secure/ui/Shell/3.0.1209/ClientResources/dojo/dojo.js:15:33034)
at _ec._addCreateCommands (http://xyz/secure/ui/CMS/3.0.1097/ClientResources/epi-cms/widgets.js:2:26427)

Lösningen är att ta bort mapparna CMS och Shell som ligger i mappen [VPPFOLDER]\Modules.

Tags: EPiServer, .Net

Kärleksmetoden - Älska livet!

by Pirouzfar

Kontakta mig

 

Copyright © 2013 Pirouzfar.se